Annechiena

Achtergrond met studie en werkervaring

Achtergrond en studie

Mijn naam is Annechiena Vrolijk.
Aan de universiteit in Leiden studeerde ik Semitische talen en culturen en daarna specialiseerde ik me aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem in oude Bijbelvertalingen van de Sefardische Joden, waarop ik later promoveerde. Zo’n 35 jaar heb ik Bijbels Hebreeuws, Jodendom en Oude Testament gedoceerd aan verschillende theologische opleidingen, zowel aan voorgangers in opleiding als aan geïnteresseerden.

Mijn missie

Mijn missie is prediking en onderwijs, waarbij de Bijbel, Gods heilige Woord, centraal staat.

Nader uitgewerkt:

 • Prediking
  Wat is mijn motivatie, verlangen en doel:
  • Met liefde en passie de Bijbelse heilsboodschap brengen: Jezus is de Verlosser! Hand. 2:21.
  • Met een Bijbelse verkondiging o.b.v. grondige studie van het Woord bijdragen aan de opbouw van Christus’ Gemeente.
 • Onderwijs
  Het onderwijs betreft m.n. het gebied van het Oude Testament en Jodendom.
  Waar gaat het om:
  • Verdieping in de Bijbelse waarheid op grond van gedegen kennis.
  • De inhoud van de Bijbel op een toegankelijke wijze uitleggen en dichtbij brengen.
  • De Bijbelse boodschap overbrengen en toepasbaar maken voor de mens nu.
 • Onderwijsmogelijkheden:
  • Bijbelstudie(serie) in een gemeente of leerhuis;
  • Seminar of studiedag of -avond over een bepaald thema.
 • Enkele voorbeelden van onderwijsmogelijkheden qua inhoud:
  • Themastudies als: Bijbelse poëzie; Lofprijzing en klacht in de Psalmen; Bijbelse wijsheidsboeken; Messiasverwachting in de Bijbel.
  • Studie over één bepaald Bijbelboek: Een boek uit de Tora; een historisch boek als Ruth, Ester, Ezra en Nehemia; een dichterlijk boek als Psalmen, Spreuken, Job; een profetisch boek, bijv. Daniël, Sefanja, Habakuk, Haggai, Maleachi.
  • Seminar over thema’s als: de Bijbelse feesten; de Hebreeuwse Bijbel; de namen van God; achtergronden van de Hebreeuwse Bijbel.

Prediking en onderwijs kunnen zowel fysiek als online.

‘De Tora van de HERE is volmaakt, zij bekeert de ziel …’
Psalm 19:8

Mijn werk

Zie de pagina Publicaties.

Daarnaast spreek ik in diverse kerken; in zondagse diensten of Bijbelstudies, cursussen of seminars. Mijn bediening heeft een interkerkelijk karakter, want ik kom in zowel evangelische als PKN-gemeenten.
Zie ook voor de pagina Preken en de pagina Studies.

Nog wat indrukken over mijn werk:

Mijn werk voor Museum Sjoel Elburg

In een interview dat bestaat uit twee delen vertel ik over mijn professionele en persoonlijke achtergrond, de cursussen die ik gaf in de sjoel, mijn liefde voor de Hebreeuwse taal en mijn grote betrokkenheid bij de totstandkoming van enkele bijbelvertalingen.
Lees de interviews via deze 2 links:

Mijn interview voor Stichting Israël en de Bijbel.

In dit artikel in het IB magazine nr. 2, van maart 2021 leest u o.a. over mijn liefde voor de Hebreeuwse taal, de ontwikkeling van mijn grammaticaboek voor die taal en mijn betrokkenheid met het volk Israël en het Jodendom.