Intro

In deze website wil ik de bezoekers ervan een indruk geven van mijn werk en achtergrond.

U treft o.a. aan:

  • een korte samenvatting van mijn opleiding en werkervaring;
  • mijn profiel en positie in geestelijk Nederland;
  • fragmenten van preken die gehouden zijn in kerkdiensten van allerlei gemeentes;
  • fragmenten van Bijbelstudies die in diverse gemeentes zijn gegeven;
  • een aantal woordstudies waarin Bijbels Hebreeuwse woorden worden uitgelegd;
  • publicaties van mijn hand.