Preken en overdenkingen

Deze pagina bevat geen weergave van complete kerkdiensten of preken maar korte fragmenten om een indruk te krijgen van de spreekster.
Ik gebruik daarbij altijd een Powerpoint-presentatie omdat bewezen is dat de aanwezigen meer onthouden als ze de boodschap niet alleen horen, maar die ook visueel ondersteund wordt.

Dienst van de PKN Pijnacker op 5-5-2024
Thema: Jezus komt de zijnen tegemoet.

 

Dienst van de Vrije Evangelische Gemeente Elburg op 1-10-2023
Israëlzondag

Dienst van Rafaël Goes op 20-02-2022.
Thema: De Tabernakel

Dienst van De Driehoek in Bleiswijk op 26-10-2021.
Thema: Luister naar Hem
Preek over Mattheus 17:1-8

Dienst van Luctor et Emergo te Oldebroek op 17-10-2021.
Thema: De beloften voor Israël.
Preek op Israëlzondag over Ezechiël 37

Dienst van de Pax Christikerk in Den Haag op 21-02-2021.
Thema: Een bijzondere shabbatmorgen in Nazareth.

Een preek over Luc. 4:16-30. Hij geneest de gebrokenen van hart.

Dienst van Rafaël Goes op 25-10-2020.
Thema “Durf jij te veranderen?’.

Een preek over het boek Ester

Dienst van PKN-gemeente De Brug in Spijkenisse op 18-10-2020.
Thema: Leven waardig de roeping.

Een preek over Efeze 4:1.

Dienst van PKN-gemeente De Brug in Spijkenisse op 10-5-2020.
Thema: Als de fundamenten instorten.
Preek over Psalm 11.