Preken en overdenkingen

Deze pagina bevat geen weergave van complete kerkdiensten of preken maar korte fragmenten om een indruk te krijgen van de spreekster.
Ik gebruik daarbij altijd een Powerpoint-presentatie omdat bewezen is dat de aanwezigen meer onthouden als ze de boodschap niet alleen horen, maar die ook visueel ondersteund wordt.

Dienst van Luctor et Emergo te Oldebroek op 17-10-2021.
Thema: De beloften voor Israël.
Preek op Israëlzondag over Ezechiël 37

Dienst van de Pax Christikerk in Den Haag op 21-02-2021.
Thema: Een bijzondere shabbatmorgen in Nazareth.

Een preek over Luc. 4:16-30. Hij geneest de gebrokenen van hart.

Dienst van Rafaël Goes op 25-10-2020.
Thema “Durf jij te veranderen?’.

Een preek over het boek Ester

Dienst van PKN-gemeente De Brug in Spijkenisse op 18-10-2020.
Thema: Leven waardig de roeping.

Een preek over Efeze 4:1.

Dienst van PKN-gemeente De Brug in Spijkenisse op 10-5-2020.
Thema: Als de fundamenten instorten.
Preek over Psalm 11.