Privacy policy

Wie we zijn

Ons websiteadres is: https://www.annechienavrolijk.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom

Via het contactformulier worden naam, e-mailadres en de vraag/opmerking vastgelegd.  Deze gegevens worden vastgelegd in onze administratie om de verzoeken op te kunnen volgen. Daarnaast zullen – afhankelijk van uw toestemming – nog andere gegevens worden vastgelegd via cookies. Zie hiervoor de pagina met ons cookie-beleid.

Met wie delen we uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
 

Hoe lang worden onze gegevens bewaard

De gegevens uit het contact- en aanmeldingsformulier worden voor onbepaalde tijd bewaard om die te kunnen gebruiken voor de opvolging van de ontvangen verzoeken. Alle vastgelegde personen kunnen hun persoonsgegevens op elk moment via een e-mail opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen.

Welke rechten heeft u over uw gegevens

Als u via een formulier gegevens heeft achtergelaten op onze site, kunt u verzoeken om een exportbestand van de persoonsgegevens die we nog van u hebben. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonsgegevens die we over u hebben, verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden

Hoe we uw gegevens beschermen

Als u via een formulier gegevens naar ons stuurt, worden die gegevens via een beveiligde verbinding (SSL) overgebracht. De ontvangen gegevens worden opgeslagen in een lokaal gegevensbestand dat slechts door de beheerder en de eigenaar van de site kan worden benaderd. Er zijn geen derden die op enige wijze toegang hebben tot de gegevens. De gegevens zullen ook nooit zonder uw toestemming worden gedeeld met derden met uitzondering van het gestelde hierboven.

Welke procedures hebben we bij een geconstateerde inbreuk op de privacy

Bij een geconstateerde inbreuk zullen we de betrokken personen hiervan direct op de hoogte stellen en maatregelen (technisch en/of organisatorisch) treffen dit in de toekomst te voorkomen.
 

Van welke derde partijen ontvangen we gegevens

We ontvangen geen persoonsgegevens van derde partijen.