Publicaties

Studiebijbel

Medeauteur van de twaalfdelige Studiebijbel van het Oude Testament, van het CvB (Centrum van Bijbelonderzoek) waarvan ik de volledige interlineaire vertaling maakte van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament en ook delen van het commentaar hierop schreef.

HSV

Medeauteur geweest van het Oude Testament in de Herziene Statenvertaling.

Grammaticaboek

Grammatica van het Bijbels Hebreeuws.
Het cursusmateriaal bestaat uit een grammaticaboek van 300 pagina’s en een werkboek van 280 pagina’s. Deze basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws is bedoeld voor wie zich de grondbeginselen van deze taal eigen wil maken.
Zie ook www.leerbijbelshebreeuws.nl